Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Stöd för framtiden - om förutsättningar för jämställdhetsintegrering (slutbetänkande), JämStöds Praktika (metodbok), Jämställd m SOU 2007:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

"Stöd för framtiden - om förutsättningar för jämställdhetsintegreringar", SOU 2007:15 är kommittén JämStöds slutbetänkande. I samband med att slutbetänkandet lämnades gav JämStöd även ut en metodbok samt en idébok för chefer och strateger. Metodboken och idéboken finns även översatta till engelska. Slutbetänkande: Stöd för framtiden - om förutsättningar för jämställdhetsintegrering Metodbok: JämStöds Praktika - metodbok för jämställdhetsintegrering (engelsk titel: Gender Mainstreaming Manual) Idébok för chefer och strateger: Jämställd medborgarservice - goda råd om jämställdhetsintegrering (engelsk titel: Gender Equality in Public Services)