Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Äktenskap för par med samma kön - Vigselfrågor SOU 2007:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Även par med samma kön ska kunna ingå äktenskap, föreslår Äktenskaps- och partnerskapsutredningen i betänkandet. Utredningen konstaterar att den traditionella betydelsen av äktenskapet som en heterosexuell relation inte kan vara avgörande för om äktenskap ska öppnas också för par med samma kön. Man anser inte heller att den invändning som rör reproduktivitet - dvs. att äktenskapet är en samhällelig institution där barn ska födas och växa upp - är relevant, då barnafödande inte är något krav för äktenskap. Utredningen föreslår således att partnerskapslagen upphävs samtidigt som par med samma kön får möjlighet att ingå äktenskap. Formerna för ingående av äktenskap Utredningen ser ingen anledning att övergå till ett system med enbart borgerlig vigsel. Vigslar inom trossamfund ska alltså finnas kvar enligt utredningen. I betänkandet konstaterar utredningen att det inte bör införas någon vigselplikt vare sig för vigselförrättare inom trossamfund eller för samfunden. Vad gäller de borgerliga vigslarna så föreslår man att domstolarna ska befrias från uppgiften att förrätta vigslar. I stället ska alla borgerliga vigslar förrättas av dem som förordnas av länsstyrelserna. Endast personer som är villiga att viga såväl en kvinna och en man som två personer med samma kön bör komma ifråga för uppdraget som vigselförrättare. Förslagen bör enligt utredningen träda i kraft den 1 januari 2008.
Laddar...