Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Friskare tänder - till rimliga kostnader SOU 2007:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag är att föreslå ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. I slutbetänkandet lämnas förslag om de tre delarna i det nya stödet: en tandvårdscheck, ett skydd mot höga kostnader och stöd till abonnemangstandvård. Tandvårdschecken föreslås vara 300 kronor vartannat år till personer 30-74 år och 600 kronor vartannat år till personer 20-29 år respektive 75 år och äldre. I skyddet mot höga kostnader lämnas ersättning med 50 procent för kostnader, baserade på s.k. referenspriser, mellan 3 000 och 15 000 kronor och med 85 procent för kostnader över 15 000 kronor. Tandvårdsstödet föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. Utredningen lämnar även ett flertal förslag som syftar till att utveckla den statliga styrningen av tandvården, utveckla tandvårdsmarknadens funktionssätt samt stärka patientens ställning.