Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår ändringar i penningtvättslagen och annan lagstiftning som rör administrativa åtgärder för att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering. Det innebär mer detaljerade regler. Utredningen föreslår också en utökad tillsyn av företag utanför den finansiella sektorn på området. Utredningens huvuduppgiften har varit att lämna förslag till genomförande av det s.k. tredje penningtvättsdirektivet (2005/60/EG). Lagförslagen föreslås träda i kraft den 15 december 2007.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)