Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Plats för tillväxt? SOU 2007:25

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I denna bilaga till Långtidsutredningen 2008 beskrivs den ekonomiska utvecklingen i Sveriges regioner de senaste 30 åren med fokus på utvecklingen under 1990-talet. Utvecklingen kopplas även till de regionalpolitiska åtgärder som vidtagits under perioden.