Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Vård med omsorg - möjligheter och hinder SOU 2007:37

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkandet innehåller såväl en kartläggning av i vilken omfattning offentligt finansierad vård och omsorg drivs av ideella organisationer, kooperativ och små privata företag, som en kartläggningen av villkor och hinder för dessa företag att medverka. Framtagandet har skett i ett nära samarbete med företagen och dess intresseorganisationer.