Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Valsystem och representationseffekter SOU 2007:40

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lars Davidsson har på uppdrag av Grundlagsutredningen utarbetat en översikt av valsystemen i 25 länder. I uppdraget har bland annat ingått att redovisa vad som skiljer ländernas olika valsystem åt och hur dessa skillnader påverkar exempelvis partisystem, valdeltagande och könsrepresentation. Uppdraget redovisas i denna rapport.