Misstroendeförklaring och regeringsbildning 1994-2006 ID-nummer: SOU 2007:41

Ladda ner:

Magnus Isberg har på uppdrag av Grundlagsutredningen kartlagt och studerat hur bestämmelserna om regeringsbildning och misstroendeförklaring tillämpats under senare år. I uppdraget har bland annat ingått att analysera och diskutera vilka effekter en ändrad reglering skulle kunna få. Uppdraget redovisas i denna rapport.