Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Misstroendeförklaring och regeringsbildning 1994-2006 SOU 2007:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Magnus Isberg har på uppdrag av Grundlagsutredningen kartlagt och studerat hur bestämmelserna om regeringsbildning och misstroendeförklaring tillämpats under senare år. I uppdraget har bland annat ingått att analysera och diskutera vilka effekter en ändrad reglering skulle kunna få. Uppdraget redovisas i denna rapport.