Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Från statsminister till president? - Sveriges regeringschef i ett jämförande perspektiv SOU 2007:42

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Hanna Bäck, Thomas Persson, Kåre Vernby och Lina Westin har på uppdrag av Grundlagsutredningen, kartlagt forskningsläget i ett antal länder när det gäller diskussionen om regeringschefens ställning. Bakgrunden till uppdraget är bland annat att det både i Sverige och utomlands har hävdats att regeringschefens ställning stärkts under senare år, både i förhållande till övriga ministrar och till de nationella parlamenten. Uppdraget redovisas i denna rapport.