Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor SOU 2007:46

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkande från Utredningen om ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor som enligt direktiv ska analysera om det finns behov av särskilda skadeståndsregler avseende ekonomisk skada till följd av spridning av genetiskt modifierade organismer (GMO) till andra odlingar.