Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Riksbankens finansiella oberoende SOU 2007:51

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Riksbanken blev oberoende 1999 vad gäller dess uppgifter och ledning, men inte dess finansiella ställning. Detta aktualiserades 2001 och 2002 när riksdagen beslutade om särskilda utdelningar på 20 miljarder kr årligen från Riksbanken, vilket fick den europeiska centralbanken (ECB) och EU-kommissionen att kritisera Sverige. Utredningen lämnar två alternativa förslag som syftar till att stärka Riksbankens finansiella oberoende. Gemensamt för förslagen är att båda medför att storleken på Riksbankens eget kapital ska bestämmas i lag och att alla vinster som gör att dessa kapitalnivåer överstigs kan delas ut till staten. Skillnaden mellan förslagen är synen på sedelmängden, som precis som eget kapital idag utgör en kostnadsfri finansieringskälla för Riksbanken.