Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. SOU 2007:52

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I utredningen föreslås bland annat att en av vårdnadshavarna ska kunna tilldelas rätt att fatta beslut på egen hand inom något eller några utpekade områden. Barnets andra vårdnadshavare ska inte kunna motsätta sig de beslut som fattas av vårdnadshavaren med självständig beslutanderätt. Enligt förslaget ska vårdnadshavarna i övrigt fortfarande vara likställda. Betänkandet innehåller även andra förslag som påverkar vårdnadsrollen, bland annat slås fast att den förälder som barnet enligt beslut ska bo tillsammans med får bestämma var han eller hon ska bo tillsammans med barnet. Vidare föreslås att en vårdnadshavare ska kunna bli tvungen att lämna upplysningar om barnet till en förälder som inte har del i vårdnaden. Ett annat förslag är att socialnämnd ska få rätt att tala med barn i olika utredningar, oberoende av vårdnadshavarens inställning och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...