Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Kommunal kompetens i utveckling SOU 2007:72

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Kommunala kompetensutredningen tillsattes med syfte att anpassa den kommunala kompetensen på ett antal områden till samhällsutvecklingen. I uppdraget ligger att försöka uppnå en balans mellan medborgarnas rätt till likvärdig service, sunda konkurrensförhållanden för näringslivet och andra kommunala intressen.