Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Upplåtelse av den egna bostaden SOU 2007:74

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har sett överförutsättningarna för att förbättra utnyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet, så att fler boendetillfällen kan skapas. I betänkandet föreslås att det schablonavdrag som medges vid beskattningen av inkomster från uthyrning av den egna bostaden höjs från nuvarande 4 000 kr till 18 000 kr. En sådan höjning av avdraget kan förväntas stimulera till ökad uthyrning av den egna bostaden i andra hand eller till inneboende, eftersom en större del av hyresintäkten än vad som gäller i dag blir skattefri.
Laddar...