Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Folkomröstningar i Europa SOU 2007:94

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ann-Cathrine Jungar har på uppdrag av Grundlagsutredningen sammanställt och utvärderat erfarenheterna av nationella folkomröstningar i 32 länder, däribland EU:s samtliga medlemsländer. I uppdraget har bl.a. ingått att redovisa den rättsliga regleringen samt förekomsten av folkomröstningar i de aktuella länderna. Uppdraget redovisas i denna rapport.