Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Förhandsprövning av nättariffer SOU:2007:99

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Energinätsutredningen har haft i uppdrag att i detta delbetänkande lämna förslag till det regelverk som krävs för att införa en ny ordning där tillsynsmyndigheten godkänner eller fastställer nätföretagens överförings- och anslutningsavgifter innan de får börja gälla. Utredningens uppdrag har också varit att lämna förslag till hur de utlandsförbindelser som är anslutna till det svenska regionnätet kan hanteras så att dessa förbindelser behandlas enligt samma grunder som de utlandsförbindelser som är anslutna till stamnätet.