Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Finansiella sektorn bär frukt - Analys av den finansiella sektorn ur ett svenskt perspektiv SOU 2008:12

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En väl fungerande finansiell sektor bidrar till tillväxt och stabilitet i ekonomin. Globaliseringen och den internationella integrationen har påverkat den finansiella sektorns utveckling. I denna bilaga till Långtidsutredningen beskrivs den finansiella sektorns roll, internationaliseringen av den finansiella sektorn och hur sektorn i Sverige har utvecklats.