Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Världsklass! - Åtgärdsplan för den kliniska forskningen SOU 2008:7

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I uppdraget ingår att beskriva den kliniska forskningens förutsättningar i form av organisation, resurstilldelning och forskningens kvalitet liksom att belysa företagens förutsättningar för att genomföra kliniska prövningar i Sverige. Utifrån dessa beskrivningar lämnas detta förslag till åtgärdsplan, i syfte att generellt öka den kliniska forskningens kvalitet, konkurrenskraft och ge forskarna en bättre bas för sitt arbete.