Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Transportinspektionen - En myndighet för all trafik SOU 2008:9

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Uppdraget är att utreda ansvar och uppgifter för en ny inspektionsmyndighet för samtliga trafikslag - järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Verksamheten ska omfatta norm- och tillståndsgivning samt tillsynsregler. Myndigheten ska också vara registermyndighet och företräda Sverige i de organisationer där regelutveckling inom myndighetens ansvarsområde sker. Den nya verksamheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2009. Utredningen har valt att kalla myndigheten Transportinspektionen. I detta delbetänkande redovisas de förslag och den information som krävs för att regeringen redan under våren 2008 ska kunna fatta beslut om att inrätta den nya myndigheten. Huvudbetänkandet ska redovisas senast den 2 maj 2008 och kommer att innehålla fördjupade förslag och kompletterande information, inklusive förslag till författningstexter.