Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Svensk klimatpolitik SOU 2008:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Beredningens uppdrag har varit att genomföra en övergripande översyn av den svenska klimatpolitiken som underlag för kontrollstation 2008. Beredningen lämnar förslag på tre områden: - Mål för klimatpolitiken på kort, medellång och lång sikt - En handlingsplan för att uppnå målet till 2020 - Svenskt agerande i de internationella klimatförhandlingarna Den parlamentariskt sammansatta beredningen har bestått av sju ledamöter, en från varje parti som är företrätt i riksdagen. Hans Jonsson har varit ordförande. SOU:n är ute på remiss fram till den 18 juni 2008.
Laddar...