Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Handel med läkemedel för djur SOU 2008:46

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förslagen i utredningens huvudbetänkande "Omreglering av apoteksmarknaden", SOU 2008:4, i delbetänkandet "Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel", SOU 2008:33, och i detta betänkande om handel med läkemedel för djur ska ses i ett sammanhang. Tillsammans beskriver de funktionerna på en omreglerad apoteksmarknad. Utredningen har strävat efter att uppnå en så enhetlig reglering som möjligt på apoteksområdet, men har konstaterat att det finns särdrag som är utmärkande för handel med läkemedel för djur. Detta innebär att utredningen har fokuserat på de aspekter på sådan handel som skulle kunna innebära att det krävs en särskild reglering för att en omreglerad apoteksmarknad ska fungera även på detta område.