Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Frågor om hyra och bostadsrätt SOU 2008:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I delbetänkandet lämnar Hyreslagsutredningen förslag avseende bland annat hyresnedsättning vid underhållsarbeten, bostadshyresgästens bytesrätt samt anmaningar och underrättelser vid uppsägning.