Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Rätt och riktigt - Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen SOU 2008:74

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Välfärdssystemen grundar sig på uppgifter om till exempel inkomst, förmögenhet, arbete och boende. I dag läggs det i många fall på den som söker ersättning att samla in dessa uppgifter. Istället bör uppgifter som har lämnats till en myndighet vara åtkomliga för övriga myndigheter. Det blir enklare och säkrare för alla parter. Några exempel är: månadsvisa inkomstuppgifter som innebär att myndigheterna kan hämta uppgifterna direkt från Skatteverket, vilket medför enklare och snabbare handläggning, möjligheter för Skatteverket att kontrollera folkbokföring och förmögenhetsregister om tillgångar och skulder. Det är några av de förslag som FUT-delegationen presenterar i betänkandet.