Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi SOU 2008:84

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkande av 2008 års alkolåsutredning. Den 19 december 2007 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle tillkallas med uppdrag att föreslå ett system med alkolås till dömda rattfyllerister samt att utreda möjligheterna att lämna över provverksamheten för körkort till privata aktörer. I och med överlämnandet av detta betänkande är utredningens uppdrag slutfört.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)