Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Hur ska skogspolitiken genomföras på Gotland? SOU 2008:103

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

På Gotland pågår under perioden 1998-2010 ett försök med vidgad samordnad länsförvaltning. Försöket skulle från början vara i fyra år men har förlängts i två omgångar, senast 2006. Det innebär att Skogsstyrelsens regionala uppgifter utförs av Länsstyrelsen i Gotlands län. I propositionen En skogspolitik i takt med tiden (2007/08:108) beslutade regeringen att försöket skulle utvärderas med utgångspunkten att skogspolitikens mål ska kunna genomföras likvärdigt i hela landet. I betänkandet har målsättningen varit att belysa hur försöksverksamheten påverkar genomförandet av skogspolitiken, samt utifrån Gotlands förutsättningar föreslå en organisation av de skogspolitiska uppgifterna som bäst ska gagna Gotland och svensk skogspolitik.