Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar SOU 2009:33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Slutbetänkande från Skatteincitamentsutredningen

Utredningen har haft i uppdrag att utreda behovet av - och förutsättningarna för att införa särskilda skatteincitament för att stimulera fysiska personers investeringar i mindre företag samt att lämna förslag till utformning av sådana incitament. Utredningen lämnade sitt betänkande till Finansdepartementet den 7 april 2009.

Observera att denna version är korrigerad: ett rättelseblad har ersatt sidan 235.