Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten SOU 2009:50

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 3 april 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att genomföra en översyn av regleringen av tjänstepensioneringen för de anställda vid vissa statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner.

Laddar...