Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Fiskevård i enskilt vatten - en översyn av lagen om fiskevårdsområden SOU 2009:53

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Delbetänkande av fiskelagsutredningen