Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag, m.m. SOU 2009:76

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att förbättra förutsättningarna för svenskt rättsväsende att delta i internationella uppdrag, för att på det sättet bidra till Sveriges dokumenterade engagemang när det gäller civil krishantering och internationellt utvecklingssamarbete. Utredningen föreslår att dess lagförslag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Rekrytering från rättsväsendet till internationella uppdrag

    Sverige har som målsättning att vara en aktiv internationell aktör som tar ett stort ansvar i bland annat freds- och säkerhetsfrämjande insatser. En särskild utredare tillkallas för att utreda dels organisatoriska frågor beträffande det svenska rättsväsendets deltagande i internationella uppdrag och insatser, dels jurisdiktionsfrågor relaterade till svensk civil personals deltagande i sådana sammanhang.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition