Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Planering på djupet - fysisk planering av havet SOU 2010:91

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 november 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå ett system för fysisk planering av territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon samt föreslå nödvändiga författningar.

Havsplaneringsutredningen föreslår ett nytt system för statlig fysisk planering av havet. Bestämmelser om planeringen ska tas in i en ny lag, havsplaneringslagen.