Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ett myndighetsgemensamt servicecenter SOU 2011:38

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Torsdagen den 14 april lämnade Servicecenterutredningen betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att förbereda bildandet av ett myndighetsgemensamt servicecenter för främst ekonomi- och personaladministration.

Under utredningens första etapp har utredaren analyserat och föreslagit vilka verksamheter inom de berörda myndigheternas administrativa verksamhetsstöd som är lämpliga att överföras till den nya organisationen, hur servicecentrat ska organiseras, vilken avgiftsmodell som bör tillämpas och vilka myndigheter som bör anslutas.