Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet SOU 2023:45

Publicerad

Utredningen om övergångsrestriktioner i offentlig verksamhet har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om restriktioner vid övergång från offentlig till annan verksamhet. Syftet med utredningen är att stärka förtroendet för det allmänna genom att förebygga att intressekonflikter uppstår.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition