Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Centraliseringen av administrativa tjänster till Statens servicecenter – en utvärdering SOU 2023:54

Publicerad

Utredningen om effektivare administration genom SSC har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera hur centraliseringen av administrativa tjänster till Statens servicecenter har påverkat stats-förvaltningens effektivitet. I uppdraget ingick även vissa frågor om fortsatt utveckling av samordnade administrativa tjänster. Syftet är att ge underlag för en effektivare samordning av administrativa tjänster genom Statens servicecenter.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En effektivare samordning av administrativa tjänster genom Statens servicecenter

    En särskild utredare ska utvärdera hur centraliseringen av administrativa tjänster till Statens servicecenter har påverkat statsförvaltningens effektivitet. Den särskilda utredaren ska även utreda vissa frågor om fortsatt utveckling av samordnade administrativa tjänster. Syftet är att ge underlag för en effektivare samordning av administrativa tjänster genom Statens servicecenter.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...