Kommittédirektiv från Finansdepartementet

En effektivare samordning av administrativa tjänster genom Statens servicecenter Dir. 2022:107

Publicerad

En särskild utredare ska utvärdera hur centraliseringen av administrativa tjänster till Statens servicecenter har påverkat statsförvaltningens effektivitet. Den särskilda utredaren ska även utreda vissa frågor om fortsatt utveckling av samordnade administrativa tjänster. Syftet är att ge underlag för en effektivare samordning av administrativa tjänster genom Statens servicecenter.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.:

  • utvärdera hur centraliseringen av administrativa tjänster till Statens servicecenter har påverkat effektiviteten i den statliga administrationen,
  • utvärdera Statens servicecenters systematiska arbete med säkerhetsskydd och it- och informationssäkerhet,
  • utreda förutsättningarna för en ökad anslutning till Statens servicecenter och ytterligare tjänster hos myndigheten som leder till ökad effektivitet, och
  • utreda förutsättningarna för att kommuner och regioner ska kunna ansluta sig till Statens servicecenters administrativa tjänster.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En effektivare samordning av administrativa tjänster genom Statens servicecenter

    En särskild utredare ska utvärdera hur centraliseringen av administrativa tjänster till Statens servicecenter har påverkat statsförvaltningens effektivitet. Den särskilda utredaren ska även utreda vissa frågor om fortsatt utveckling av samordnade administrativa tjänster. Syftet är att ge underlag för en effektivare samordning av administrativa tjänster genom Statens servicecenter.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition