Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Sänkt moms på vissa tjänster? SOU 2011:70

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 december 2010 att utse en särskild utredare med uppdrag att ta fram ett lagförslag om sänkning av mervärdesskattesatsen på restaurang- och cateringtjänster och att analysera om sänkt nivå på mervärdesskattesatsen inom vissa andra delar av tjänstesektorn är en samhällsekonomiskt effektiv åtgärd i syfte att öka den varaktiga sysselsättningen.

Utredningens uppdrag består av två delar. I mars 2011 överlämnade utredningen sitt delbetänkandet "Sänkt restaurang-och cateringmoms", SOU 2011:24. Den 28 oktober 2011 lämnade utredningen sitt slutbetänkandet "Sänkt moms på vissa tjänster?", SOU 2011:70.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition