Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Sänkt mervärdesskatt på restaurang- och cateringtjänster

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att mervärdesskattesatsen på restaurang- och cateringtjänster (exklusive alkohol) sänks från 25 till 12 procent. Samtidigt föreslås en ändring av reglerna om HUS-avdrag. Förslaget innebär att nya regler införs i mervärdesskattelagen och i inkomstskattelagen. Syftet med förslaget är dels att göra reglerna enklare, dels att uppnå positiva samhällsekonomiska effekter, framförallt på den varaktiga sysselsättningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition