Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ut ur skuldfällan SOU 2013:72

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 12 april 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. I uppdraget låg att utreda kravet på kvalificerad insolvens och längden på betalningsplanen.

Utredningens övergripande uppdrag har varit att överväga åtgärder för att få fler så kallade evighetsgäldenärer att ansöka om skuldsanering i stället för att de år efter år är föremål för löneutmätning eller motsvarande. I uppdraget har ingått att överväga bland annat följande.

  • Föreslå förbättringar för dem som har rätt till skuldsanering att också få det.
  • Om de krav som i dag ställs på gäldenären, borgenärerna och det allmänna i fråga om skuldsanering är lämpliga eller om kraven bör se ut på annat sätt än i dag.
  • Om det ska bli enklare att ansöka om skuldsanering.
  • Hur skuldsaneringslagens krav på kvalificerad insolvens tillämpas.
  • Betalningsplanens längd.

I uppdraget betonas att utredningen ska ägna uppmärksamhet åt hur de förändringar de föreslår tillgodoser grundtankarna med skuldsaneringsinstitutet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...