Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Överskuldsättning i kreditsamhället? SOU 2013:78

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en åtgärdsinriktad strategi för att motverka överskuldsättning. I uppdraget har även ingått att analysera de problem som olika grader av skuldsättning medför för enskilda personer, närstående och samhället i stort samt kartlägga vanliga orsaker till allvarlig skuldsättning. Att särskilt beakta situationen för barn och unga i överskuldsatta familjer har också ingått i uppdraget.

Utredningen har även undersökt eventuella behov av förändringar i lagstiftningen. Dock har inte det inte ingått att lämna författningsförslag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition