Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

En enkel till framtiden? Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation SOU 2013:83

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I delbetänkandet redovisar utredaren en nulägesbeskrivning av järnvägens organisation och en inventering av problem- och förbättringsområden, med förslag på inriktning för det fortsatta utredningsarbetet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition