Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten SOU 2014:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I detta betänkande redogör utredningen för sitt arbete och sina förslag om valfrihet inom socialtjänstens område.

Betänkandet inleds med en beskrivning av hur valfrihetssystemen utvecklats och dess betydelse för brukarna. Därefter följer en kartläggning av befintliga utförare och en jämförelse av kvalitet, kostnader och effektivitet mellan kommuner som tillämpar respektive inte tillämpar lagen om valfrihet, LOV.

Utredningen belyser även sambandet mellan vinstutdelning, ersättningssystem och kvalitet samt frågor om kvalitetssäkring och ekonomisk uppföljning. Betänkandet avslutats med förslag om valfrihetens omfattning och om hur brukarna kan stöttas i valet av utförare.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...