För kvalitet – Med gemensamt ansvar ID-nummer: SOU 2015:17

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att utreda och lämna förslag på hur behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta socialförsäkringsområden ska tillgodoses.

Utredningens huvudsakliga bedömningar och förslag:

-Det ska vara landstingens ansvar att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna

-Landstingens ansvar ska regleras i lag

-Det finns behov av kompletterande lagregleringar avseende samarbetsmöjligheter, kompetenskrav, jäv och ersättning

-Att utföra en försäkringsmedicinsk utredning är inte myndighetsutövning

-Möjlighet till samarbete mellan landsting

-Krav på den personal som utför de försäkringsmedicinska utredningarna och som skriver de försäkringsmedicinska utlåtandena

-Landstingen ska ha ersättning för de försäkringsmedicinska utredningarna

-Bestämmelser till skydd för den enskilde

-Sekretess och tystnadsplikt

-Det ska föras journal

-Utvecklingsarbete inom Försäkringskassan

-Forskning och utvärdering


Utredningen föreslår att lagen om försäkringsmedicinska utredningar ska träda i kraft den 1 januari 2016 och att den ska gälla för de försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begär efter detta datum.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse