Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

För kvalitet – Med gemensamt ansvar SOU 2015:17

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att utreda och lämna förslag på hur behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta socialförsäkringsområden ska tillgodoses.

Utredningens huvudsakliga bedömningar och förslag:

-Det ska vara landstingens ansvar att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna

-Landstingens ansvar ska regleras i lag

-Det finns behov av kompletterande lagregleringar avseende samarbetsmöjligheter, kompetenskrav, jäv och ersättning

-Att utföra en försäkringsmedicinsk utredning är inte myndighetsutövning

-Möjlighet till samarbete mellan landsting

-Krav på den personal som utför de försäkringsmedicinska utredningarna och som skriver de försäkringsmedicinska utlåtandena

-Landstingen ska ha ersättning för de försäkringsmedicinska utredningarna

-Bestämmelser till skydd för den enskilde

-Sekretess och tystnadsplikt

-Det ska föras journal

-Utvecklingsarbete inom Försäkringskassan

-Forskning och utvärdering


Utredningen föreslår att lagen om försäkringsmedicinska utredningar ska träda i kraft den 1 januari 2016 och att den ska gälla för de försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begär efter detta datum.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition