Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Mål och myndighet - En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Publicerad

En särskild utredare har sedan våren 2014 följt upp och analyserat utvecklingen mot jämställdhet och jämställdhetspolitikens genomförande och bedömt politiska insatsers effektivitet i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. Utredningen lämnades till regeringen 7 oktober 2015.

Ladda ner:

Jämställdhetsutredningen har analyserat och följt upp utvecklingen av jämställdhet mellan män och kvinnor under den senaste tioårsperioden. Utredningen har analyserat och bedömt hur effektivt jämställdhetspolitiken har genomförts. Regeringens särskilda jämställdhetssatsning som genomfördes under 2007–2014 ingår också i analysen.

Utredningen har bedömt om det finns skäl att se över de jämställdhetspolitiska målen och indikatorerna. Den har också prövat om det finns skäl att överväga förändringar om hur jämställdhetspolitiken ska organiseras och genomföras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Mål och myndighet - En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

    En särskild utredare har sedan våren 2014 följt upp och analyserat utvecklingen mot jämställdhet och jämställdhetspolitikens genomförande och bedömt politiska insatsers effektivitet i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. Utredningen lämnades till regeringen 7 oktober 2015.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...