Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Långtidsutredningen 2015, huvudbetänkande SOU 2015:104

Publicerad

Ladda ner:

Långtidsutredningen 2015 presenterade sitt huvudbetänkande som har siktet inställt på Sverige fram till 2060. Där konstateras att Sveriges ekonomi i stora drag fungerar bra, men kan bli ännu bättre. Utredningen presenterar en agenda för att få samhällets resurser att växa, och för att säkra och utveckla det offentliga välfärdsåtagandet. Arbetet med huvudbetänkandet till Långtidsutredningen 2015 har utförts under ledning av kansliråden Helen Forslind (projektledare) och Lars Davidsson (bitr. projektledare).