Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder - landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar SOU 2016:26

Publicerad

Hur har Sveriges landsbygder utvecklats under de senaste 40 åren och vilka effekter och vilken betydelse har den förda politiken haft för landsbygdernas utveckling? Det är frågor som analyseras i detta delbetänkande från den parlamentariska landsbygdskommittén.

Ladda ner:

Parlamentariska landsbygdskommittén har fått i uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Inom ramen för uppdraget har kommittén i detta delbetänkande kartlagt och analyserat hur Sveriges landsbygder har utvecklats under de senaste 40 åren och vilka effekter och vilken betydelse den förda politiken har haft för landsbygdernas utveckling.

Kommittén beskriver också utvecklingen inom ett antal områden – boende och samhällsplanering, infrastruktur, kommersiell och offentlig service, kompetensförsörjning samt näringsliv och företagande – som kommittén anser är särskilt viktiga för dess fortsatta arbete.

Övriga delar av uppdraget kommer att redovisas i slutbetänkandet som kommer att lämnas till regeringen den 31 januari 2017.

Pressmeddelande: Delbetänkande från landsbygdskommittén överlämnas till landsbygdsministern

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition