Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Delbetänkande från landsbygdskommittén överlämnas till landsbygdsministern

Publicerad

Parlamentariska landsbygdskommittén överlämnade i dag torsdagen den 31 mars sitt delbetänkande om en sammanhållen politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I dag saknas en sammanhållen nationell politik för landsbygden som på ett tydligt sätt tar avstamp i de utmaningar och möjligheter som landsbygden står inför. Regeringen beslutade därför i juni 2015 om kommittédirektiv till utredningen om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Kommittén ska lämna förslag till en ny politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd.

- Jag ser fram emot att ta del av delbetänkandet från den parlamentariska landsbygdskommittén. Förväntningarna är stora på det här arbetet, inte bara från min och regeringens sida utan kanske särskilt runt om i landet, i våra landsbygder. Det behövs en samlad politik för hela landet, för alla landsbygder, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I delbetänkandet redovisas bland annat hur landsbygderna har utvecklats de senaste 40-50 åren och hur den förda politiken har påverkat landsbygdernas utveckling. Delbetänkandet innehåller underlag och analyser som kommande bedömningar om framtiden och förslag på en ny politik kan baseras på.

Parlamentariska landsbygdskommittén ska lämna sitt slutbetänkande senast den 31 januari 2017.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00