Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden SOU 2016:29

Publicerad

För att främja återväxten och för att universitet och högskolor ska kunna rekrytera och behålla framstående unga forskare i Sverige behövs bra villkor under utbildning på forskarnivå och tydliga karriärvägar efter doktorsexamen.

Ladda ner:

I betänkandet presenteras Forskarkarriärutredningens förslag och åtgärder. Sammanfattningsvis fokuserar utredningen på frågan om hur lärosätena i framtiden ska vara än mer attraktiva arbetsgivare där studenter, lärare och forskare utgör den viktigaste resursen för verksamhetens kvalitet och utveckling.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare

    En särskild utredare ska, i syfte att säkra återväxten av framstående unga forskare i Sverige, se över hur villkoren kan förbättras för kvinnor och män som är doktorander, hur den meriteringsanställning som regleras i högskoleförordningen kan förändras i syfte att skapa en attraktiv forskarkarriär, hur användningen av på varandra följande tidsbegränsade anställningar under lång tid i högskolan kan motverkas, och hur mobiliteten kan öka i fråga om kvinnor och män som är doktorander samt kvinnor och män som tillhör den undervisande och forskande personalen vid universitet och högskolor.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden

    För att främja återväxten och för att universitet och högskolor ska kunna rekrytera och behålla framstående unga forskare i Sverige behövs bra villkor under utbildning på forskarnivå och tydliga karriärvägar efter doktorsexamen.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...