Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet SOU 2017:27

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Utredningens uppdrag har varit att:

  • kartlägga och analysera den skattemässiga situationen för företag i fastighetsbranschen,
  • undersöka de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering,
  • lämna förslag på författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg,
  • analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och om det bedöms lämpligt, lämna förslag på lagändring.