Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Samlad kunskap – stärkt handläggning SOU 2017:25

Publicerad

Slutbetänkande av Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada. Utredningen har haft i uppdrag att se över försäkringen vid arbetsskada. Syftet med översynen är enligt direktivet att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att få skador godkända som arbetsskada. Därtill har utredningen haft i uppdrag att se över och förtydliga vissa försäkringsregler.

Ladda ner:

De mest väsentliga förslagen i betänkandet rör:

 • Försäkringskassans behov av tillgång till kunskap
 • Stöd för bedömning och beslut i ärenden om arbetsskada
 • Behov av ny forskning om arbetsskador
 • Prövning av rätt till livränta
 • Rehabilitering och rehabiliteringsersättning
 • Förtydligande av den så kallade undantagsbestämmelsen
 • Förändrat regelverk kring smitta
 • Indexering av arbetsskadelivränta

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada

  En särskild utredare ska se över försäkringen vid arbetsskada. Syftet med översynen är att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att få skador godkända som arbetsskada. Vidare ska utredaren se över och förtydliga vissa försäkringsregler.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Samlad kunskap – stärkt handläggning

  Slutbetänkande av Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada. Utredningen har haft i uppdrag att se över försäkringen vid arbetsskada. Syftet med översynen är enligt direktivet att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att få skador godkända som arbetsskada. Därtill har utredningen haft i uppdrag att se över och förtydliga vissa försäkringsregler.

Lagrådsremiss

Proposition