Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen SOU 2017:57

Publicerad

I april 2016 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet.

Ladda ner:

PNR-direktivet utgör ett unionsgemensamt regelverk för insamling
och användning av PNR-uppgifter i viss brottsbekämpande
verksamhet. Utredningens övergripande uppdrag är att lämna förslag
till de lagändringar som krävs för att genomföra PNR-direktivet i
svensk rätt. PNR är en förkortning av den engelska benämningen Passenger Name Record.

Pressmeddelande: Användning av flygpassageraruppgifter för ökad säkerhet

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

    I april 2016 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

    I syfte att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet har myndigheter i flera länder i allt större utsträckning börjat samla in och analysera PNR-uppgifter. PNR är en förkortning av den engelska benämningen Passenger Name Record och avser uppgifter som passagerare lämnar vid bokning av flygresor och vid incheckning, t.ex. namn, resedatum, resväg, bagageinformation och betalningssätt. PNR-direktivet utgör ett unionsgemensamt regelverk för insamling och användning av PNR-uppgifter i viss brottsbekämpande verksamhet.

Proposition (1 st)

  • Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

    I syfte att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet har myndigheter i flera länder i allt större utsträckning börjat samla in och analysera PNR-uppgifter. PNR är en förkortning av den engelska benämningen Passenger Name Record och avser uppgifter som passagerare lämnar vid bokning av flygresor och vid incheckning, t.ex. namn, resedatum, resväg, bagageinformation och betalningssätt. PNR-direktivet utgör ett unionsgemensamt regelverk för insamling och användning av PNR-uppgifter i viss brottsbekämpande verksamhet.

Laddar...