Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola SOU 2018:41

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att göra en bred översyn av myndigheterna på skolområdet i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra till en bättre skola.
I uppdraget ingick också att lämna förslag till ett lämpligt huvudmannaskap för Sameskolstyrelsen eller dess verksamheter.

Några av utredningens förslag:

  • Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet ska bli nya myndigheter.
  • Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten läggs ner.
  • Skolforskningsinstitutet och Skolväsendets överklagandenämnd ska finnas kvar.
  • Några kommuner ska bli huvudmän för specialskolorna.
  • Sametinget ska vara huvudman för sameskolorna vilket skulle betyda att Sameskolstyrelsen läggs ner.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...